AA-E
IMG_3498.jpg

Øvre Nes Gård

Øvre Nes Gård er en stor eiendom på vestsiden av Tyrifjorden med adresse Utstranda. Det gamle huset er et laftet hus fra ca. 1860 og var bl.a et pensjonat for 50 år siden. En rehabilitering av slike hus er en utfordring der man skal balansere mellom å ivareta gamle detaljer samtidig som man ønsker et fullverdig boareal mht. isolasjon, praktiske løsninger etc.

 Øvre Nes Gård er en stor eiendom på østsiden av Tyrifjorden med adresse Utstranda 573. Det gamle huset er et laftet hus fra ca. 1860 og huset bl.a. et hotell i mellomkrigstiden: “Hotell Næss”. En rehabilitering av slike hus er en utfordring der man skal balansere mellom å ivareta gamle detaljer samtidig som man ønsker et “nytt” fullverdig boareal mht. isolasjon, praktiske løsninger etc. Arbeidet ble utført i 2018 i samarbeid med eier Jo Winding Harbitz, elektrofirma NK Elektriske AS og rørlegger Hagelsteen VVS AS.

Øvre Nes Gård er en stor eiendom på østsiden av Tyrifjorden med adresse Utstranda 573. Det gamle huset er et laftet hus fra ca. 1860 og huset bl.a. et hotell i mellomkrigstiden: “Hotell Næss”. En rehabilitering av slike hus er en utfordring der man skal balansere mellom å ivareta gamle detaljer samtidig som man ønsker et “nytt” fullverdig boareal mht. isolasjon, praktiske løsninger etc. Arbeidet ble utført i 2018 i samarbeid med eier Jo Winding Harbitz, elektrofirma NK Elektriske AS og rørlegger Hagelsteen VVS AS.

IMG_3313.jpg
IMG_3504.jpg
IMG_3491.jpg
IMG_3503.jpg
IMG_3497.jpg
IMG_3494.jpg
IMG_3500.jpg
IMG_3499.jpg
våningshus 1860.png
IMG_3516.jpg
IMG_2964.jpg
IMG_2872.jpg
IMG_2954.jpg
IMG_3159.jpg
IMG_2311.jpg