AA-E
Nytt garasjebygg Lachmannsvei 55 med treningsrom og sykkelverksted/bod

Lachmanns vei 55

Nytt garasjebygg Lachmannsvei 55 med treningsrom og sykkelverksted/bod

Nytt garasjebygg Lachmannsvei 55 med treningsrom og sykkelverksted/bod

Våren 2019 ferdigstilte vi dette prosjektet i totalentreprise i samarbeid med eier/byggherre, Strand/Løken Arkitekter, B-Consult & SB Pettersen Elektro. Over 200m3 fjell ble pigget/sprengt ut og et nytt bygg i armert betong ble oppført.

Støping av ringmur

Støping av ringmur

Etter at 200m3 fjell ble tatt ut kom vi endelig igang med forskaling og støping av ringmur.

Vegger i plasstøpt betong

Vegger i plasstøpt betong

Det ble benyttet forskalingskassetter og betongpumpe.

Betongdekke treningsrom

Betongdekke treningsrom

Plassbygd armert betongdekke klart for støping.

Betongdekke sykkelbod

Betongdekke sykkelbod

Ferdigs støpt betongdekke sykkelbod

Bakvegg mot terreng

Bakvegg mot terreng

Plasstøpt betongkonstruksjon ble plassert så nærme utpigget fjell som mulig !!